Brann/evakueringsplan og ROS Analyse

Public Control Management AS tilrettelegger og hjelper virksomheten med branndokumentasjon, samt generelt brannforebyggende arbeid.

Følger norsk lov og standard, vurdering av eksisterende tiltak. Forslag til forbedring og utbedringer/ nye brannforebyggende tiltak. Hjelp til å igangsette og effektuere.

PCM Security gjennomfører befaring og vurdering i samarbeid med virksomheten. Det utarbeides gjennomgående rapport med konkrete forslag etter befaringen.

Risikoanalyse: Public Control Management As Hjelper din bedrift i utførerelse av Ros analyse. Risikovurderingen gjennomføres ved å planlegge aktiviteter og/eller tiltak både ved etablering og ved endringer av eksisterende virksomhet. Uavhengig av formålet er det viktig at risikovurderingen tilpasses i tid slik at resultatet foreligger før beslutninger skal tas. HMS og avikshåndtering er tiltak.

For mer informasjon ta kontakt med:

Fagansvarlig / prosjektleder
Ronny Kristiansen
E-post: ronny@pcm-as.no
Mobil: 92283278

Fortell oss hvem du er - vi kontakter deg

Henvendelsen ble sendt. Vi tar kontakt så raskt vi kan.
Ett eller flere felt inneholder feil. Vennligst kontroller og prøv på nytt.
En feil oppstod under sending, vennligst igjen. Hvis problemet vedvarer kan du sende e-post direkte til post@pcm-as.no.